E-podpis zalety wady, zastosowanie

Wiele lat temu, kiedy wprowadzano oficjalnie e-podpis w naszym kraju, odbyło się to z wielką kampanią informacyjną, w którą zaangażował się wtedy ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Od tego czasu minęło już trochę lat i wiele osób nadal zastanawia się nad słusznością wyboru elektronicznego podpisu. Żeby zdecydować się, czy warto regularnie korzystać z e-podpisu, koniecznie trzeba dowiedzieć się, jakie jest jego zastosowanie, a także, jakie posiada on zalety i wady.

e-podpisPodpis elektroniczny stanowi nowoczesny i dosyć pewny certyfikat, za pomocą, którego można potwierdzić autentyczność dokumentu oraz własną tożsamość jako nadawcy wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Za jego sprawą można podpisać oraz zaszyfrować wiadomość e-mail oraz innych dokumentów elektronicznych. Jest on trwale powiązany z konkretnym dokumentem wirtualnym, dzięki czemu adresat może dokonać jego weryfikacji. Gdy dokument zostanie podpisany przez taki e-podpis,. To zarówno nadawca jak i odbiorca mogą mieć pewność, że nie zostały na nim następnie wprowadzone jakiekolwiek zmiany. W przypadku próby oszustwa, system weryfikacyjny wykaże każdą, nawet najdrobniejszą zmianę, jaka została wprowadzona w dokumencie.  Podpis elektroniczny to także zasada poufności, albowiem odczytać ją może tylko i wyłącznie jeden adresat.

Podpisy elektroniczne zawierają specjalny system kryptografii asymetrycznej, składający się z pary kluczy. Pierwszy klucz będący naszą własnością jest prywatny i nie może być on nikomu udostępniany. Drugi klucz, to tak zwany klucz publiczny, za pomocą którego dana osoba może zweryfikować podpis. Jako adresat otrzyma go do rozszyfrowania wiadomości i sprawdzenia autentyczności wysłanego przez nas dokumentu. Złożenie na dokumencie e-podpisu wymaga skorzystania z zestawu, który składa się z certyfikatu kwalifikowanego, unikalnej karty kryptograficznej, czytnika kart kryptograficznych a także wybranego oprogramowania komputerowego.

Gdy już poznaliśmy, czym jest e-podpis i do czego służy, warto wymienić jego najważniejsze wady i zalety:

Zalety – możliwość podpisania danych elektronicznych, zastosowanie systemu kodowania utrudniającego podrobienie podpisu, łatwość w monitorowaniu wszelkich zmian w dokumencie.

Wady – podpis nie jest niemożliwy do podrobienia, przy jego wysłaniu niezbędny jest komputer wraz z całym zestawem szyfrującym, istnieje ryzyko utraty prywatnego klucza danych, elektroniczny podpis nie jest tak popularny i powstają jego tańsze alternatywy.

Wiele lat temu, kiedy wprowadzano oficjalnie e-podpis w naszym kraju, odbyło się to z wielką kampanią informacyjną, w którą zaangażował się wtedy ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Od tego czasu minęło już trochę lat i wiele osób nadal zastanawia się nad słusznością wyboru elektronicznego podpisu. Żeby zdecydować się, czy warto regularnie korzystać z e-podpisu, koniecznie trzeba dowiedzieć się, jakie jest jego zastosowanie, a także, jakie posiada on zalety i wady.

Podpis elektroniczny stanowi nowoczesny i dosyć pewny certyfikat, za pomocą, którego można potwierdzić autentyczność dokumentu oraz własną tożsamość jako nadawcy wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Za jego sprawą można podpisać oraz zaszyfrować wiadomość e-mail oraz innych dokumentów elektronicznych. Jest on trwale powiązany z konkretnym dokumentem wirtualnym, dzięki czemu adresat może dokonać jego weryfikacji. Gdy dokument zostanie podpisany przez taki e-podpis,. To zarówno nadawca jak i odbiorca mogą mieć pewność, że nie zostały na nim następnie wprowadzone jakiekolwiek zmiany. W przypadku próby oszustwa, system weryfikacyjny wykaże każdą, nawet najdrobniejszą zmianę, jaka została wprowadzona w dokumencie. Podpis elektroniczny to także zasada poufności, albowiem odczytać ją może tylko i wyłącznie jeden adresat.

Podpisy elektroniczne zawierają specjalny system kryptografii asymetrycznej, składający się z pary kluczy. Pierwszy klucz będący naszą własnością jest prywatny i nie może być on nikomu udostępniany. Drugi klucz, to tak zwany klucz publiczny, za pomocą którego dana osoba może zweryfikować podpis. Jako adresat otrzyma go do rozszyfrowania wiadomości i sprawdzenia autentyczności wysłanego przez nas dokumentu. Złożenie na dokumencie e-podpisu wymaga skorzystania z zestawu, który składa się z certyfikatu kwalifikowanego, unikalnej karty kryptograficznej, czytnika kart kryptograficznych a także wybranego oprogramowania komputerowego.

Gdy już poznaliśmy, czym jest e-podpis i do czego służy, warto wymienić jego najważniejsze wady i zalety:

Zalety – możliwość podpisania danych elektronicznych, zastosowanie systemu kodowania utrudniającego podrobienie podpisu, łatwość w monitorowaniu wszelkich zmian w dokumencie.

Wady – podpis nie jest niemożliwy do podrobienia, przy jego wysłaniu niezbędny jest komputer wraz z całym zestawem szyfrującym, istnieje ryzyko utraty prywatnego klucza danych, elektroniczny podpis nie jest tak popularny i powstają jego tańsze alternatywy.